MÆRKESAGER og LANDSFORENINGENS FOLDER

Landsforeningen har en række mærkesager, som er retningspile for, hvad vi arbejder henimod.


Folderen beskriver foreningens: Formål - Mærkesager - Min historie - Hvis syg?

MÆRKESAGER


Foreningen har en række mærkesager, som er retningspile for, hvad vi arbejder henimod.


Focus på at sagsbehandlingen foregår efter lovgivningen og er så kortvarig som mulig.

(GRATIS) Social/beskæftigelsesdomstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse.

Oprettelse af sociale/beskæftigelses bruger- og klagenævn til behandling af forvaltnings- og retssikkerhedsloven. Dette burde være sammensat af repræsentanter fra brugerorganisationer, jurister og socialrådgivere.

Fremme jobmulighederne for fleksjobbere.

Få afskaffet den økonomiske ægtefælle- og samleverafhængighed for førtidspensionister.

Udbredelse af Landsforeningens folder.

Socialt samvær for vores målgruppe for dermed at forebygge ensomhed.

Arbejde på at bibeholde førtidspensionen også efter, at man overgår til folkepension.

Læs bl.a om:

  • Beregning af rådighedsbeløb
  • Afstem forventningsniveauet
  • Ressourceforløb
  • Førtidspension eller ej
  • Mødet med rehabilitetsteametFolderens henviser til lokalforeninger, se de opdaterede konaktoplysninger via dette link.


NEWS & EVENTS


Convallis augues mauris facilisis neque amet.

June 16, 2019

Convallis augues mauris facilisis neque amet.


KONTAKTOPLYSNINGER


Landsforeningen for Førtidspensionister


v/Carl-Erik Nielsen

Hedebovej 24

3700 Rønne

FØLG OS


Nam consequat convallis amet  sapien orci massa sed volutpat augue mauris facilisis.

Copyright @ All Rights Reserved