LOVE, ERFARING & INFO

Fra Udbetaling Danmark:


Lovtekst vedrørende overgang fra den gamle pensionsordning til den nye, der er fra 01.01.2013

 

Loven, der giver førtidspensionisterne på den gamle ordning mulighed for at komme over på den nye ordning, er nu på vej igennem Folketinget. Loven blev fremsat den 12. december 2012, og den blev 1. behandlet den 17. januar 2013.


Efter lovforslaget skal Udbetaling Danmark udsende brev med vejledningsmateriale til alle førtidspensionister på gammel ordning – også de der modtager invaliditetsydelse efter § 21, stk. 1 - inden udgangen af maj måned 2013.Der åbnes derefter for valg af frivillig overgang til ny ordning i perioden 1. juni – 31. december 2013.


Udbetaling Danmark har fået til opgave at stille en pensionsberegner til rådighed.

Pensionsberegneren bliver tilgængelig for de berørte pensionister på nettet på borger.dk, samtidig med at vejledningsbrevene sendes ud. Når man logger på med NemID, vil Pensionsberegneren hente data fra pensionssystemet og boligstøttesystemet og automatisk vise konsekvenserne af et evt. omvalg.

Beregneren vil vise forskellen mellem den pension, pensionisten får i dag, og den førtidspension, som pensionisten vil få efter den nye ordning. Pensionsberegneren viser også forskellen i varmetillæg, helbredstillæg, personligt tillæg og boligstøtte, hvis pensionisten modtager disse ydelser i dag. 

Hvis pensionisten vælger at blive overført til den nye førtidspensionsordning, vil han/hun få udbetales et såkaldt korrektionsbeløb, der beregnes som forskellen mellem

1) den faktisk udbetalte pension efter den gamle ordning og

2) den pension, man vil få efter den nye førtidspensionsordning

– begge dele efter skat.

Korrektionsbeløbet, der er skattefrit, beregnes for perioden fra 1. januar 2013 og frem til den dato, man bliver berettiget til den nye førtidspension. 

Hvis man ønsker at blive overført til den nye førtidspensionsordning, skal man indsende en blanket til Udbetaling Danmark. Blanketten udsender Udbetaling Danmark sammen med vejledningsbrevet. 

Lovforslaget hedder L103.

Lovteksten kan findes på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L103/som_fremsat.htm 


(Kort artikel om udbetaling Danmark

Artikel om førtidspension:

Artikel om folkepension:

Artikel om boligstøtte:

Alle 4 artikler er pdf´er og som ligger under Nyheder i RushFile.)


NEWS & EVENTS


Convallis augues mauris facilisis neque amet.

June 16, 2019

Convallis augues mauris facilisis neque amet.


KONTAKTOPLYSNINGER


Landsforeningen for Førtidspensionister


v/Carl-Erik Nielsen

Hedebovej 24

3700 Rønne

FØLG OS


Nam consequat convallis amet  sapien orci massa sed volutpat augue mauris facilisis.

Copyright @ All Rights Reserved