Danmarks Statistik er i øjeblikket ved at lave en undersøgelse af førtidspensionisters dagligdag.

 

Der er sendt et brev ud et antal førtidspensionister og det fremgår ikke af brevet, at undersøgelsen er frivillig.

Se brevet her

 

Derfor har vi kontaktet Danmarks Statistik angående dette og vi har fået dette svar:

 

 

 

Vedrørende undersøgelse af førtidspensionisters dagligdag

 

Cirka 3000 førtidspensionister fra hele landet har i disse dage fået brev fra Danmarks Statistik, hvor de bliver inviteret til at være med i en spørgeskemaundersøgelse. De er udtrukket i en stikprøve fra Danmarks Statistiks register til undersøgelsen. Undersøgelsen gennemføres af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

 

Formålet med undersøgelsen er at få et samlet billede af, hvad førtidspensionister laver i deres hverdag. Det vil give politikerne en bedre forståelse af, hvilke nye initiativer for førtidspensionister, der er behov for - set fra førtidspensionisternes side.   

 

Det brev, som er blevet sendt ud fra Danmarks Statistik, mangler desværre en klar tilkendegivelse af, at deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Vi vil derfor gerne gøre det helt klart for dem, som har fået en invitation om at være med, at:

 

·        Du bestemmer selvfølgelig selv, om du vil være med. Vi håber selvfølgelig, at du vil være med, men hvis du ikke ønsker at være med i undersøgelsen, kan du ringe til SFI-SURVEY på tlf. 33 48 09 11 og sige, at du ikke vil være med.

 

·        Dem, som vil være med i undersøgelsen, vil blive ringet op. Hvis ikke de kan træffes over telefonen, vil de blive kontaktet af en interviewer på deres bopæl. Dette gøres ikke for på nogen måde at tvinge nogen til at svare på spørgsmål mod deres vilje. Det gøres for det første som en service til dem, som gerne vil svare på vores spørgeundersøgelse, men som ikke har lyst til at gøre det over telefonen, og det gøres for det andet i et forsøg på at få en så dækkende kortlægning af førtidspensionisternes hverdag som muligt.

 

·        Svarene bliver behandlet strengt fortroligt, og resultaterne offentliggøres på en måde, så man ikke kan se, hvad den enkelte har svaret. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Joannes Jacobsen

Forsker, SFI