Landsforeningen for førtidspensionister

Formand Carl-Erik Nielsen, Stengade 8, 3700  Rønne

E-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

             landsforenings tlf.: 21 72 30 06 & hjemmeside www.foertidspensionist.dk

Du er ikke alene

 

 

                                                                                                                               Rønne d.31.marts 2012

                           Indkaldelse til ordinært Landsmøde 2012.

 

                          onsdag den 09. maj 2012 kl. 11.00 til ca. 16.30.

                          Sted: ” Ceres Centret ” Nørretorv 1-3, sal1, 8700 Horsens

              

 

                                                     

         DAGSORDEN.

 

  1. Valg af dirigent.

      2.   Valg af referent og stemmetællere.

3.    Fremlæggelse af  landsforeningens årsberetning.

4.        Fremlæggelse af landsforeningens reviderede regnskab.

5.        Redegørelse for landsforeningens planer det kommende år, herunder fastsættelse af grundkontingent for det kommende år.

6.        Indkomne forslag.

7.        Valg til Landsbestyrelse.

       På valg er: Landsformand for 2 år.

8.        Valg af suppleant til kassereren. ( 1. år )

9.        Valg af 1 interne revisorer. (2år)

På valg er: Birte Godtfredsen

10.    Valg af to (2) revisorsuppleanter for 1år.

11.    Eventuelt.

 

       Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være Landsformanden i

             hænde senest 14. dage før der afholdes ordinært landsmøde.

            Tilmelding til spisning foretages til Alvilda Nielsen (97744047/30273281) inden d. 25. april 2012. Hvis en lokalforening

 har forfald, bedes dette ligeledes meddelt til Alvilda Nielsen (97744047/30273281)  inden d. 25. april 2012.

           

 

                                              Med venlig hilsen

 

                                             Carl-Erik Nielsen

                                             Landsformand   

P. S.

Alle lokalforeninger kan møde med 5 stemmeberettigede deltagere eller møde med 1eller flere med fuldmagt op til 5.