Mærkesager

 

 

1.   Focus på at sagsbehandlingen foregår efter lovgivningen og er så kortvarig som mulig.

 

2.   (GRATIS) Social/beskæftigelsesdomstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse.

 

3.   Oprettelse af social/beskæftigelses bruger og klagenævn til behandling af forvaltnings-

afgørelser. Dette kunne være sammensat af repræsentanter fra brugerorganisationer,

jurister og socialrådgivere.

 

4.   Fremme jobmulighederne for fleksjobbere.

 

5.   Få afskaffet den økonomiske ægtefælle/samleverafhængighed for førtidspensionister.

 

6.   Udbredelse af Landsforeningens folder.

 

7.   Forebygge ensomhed.

 

8.   Socialt samvær for vores målgruppe.