Rønne 04-08-2010

 

Kommentar til regeringens udspil til pensionsreform.

Af: Carl-Erik Nielsen

 

Hvis man ser bort fra refusionsreglerne og den foreslåede 40 års grænse i regeringens udspil til en ny pensionsreform, er der stort set ikke noget af det regeringen foreslår, som ikke er indeholdt i den nuværende lov.

Der er ingen borgere som i dag kan få tilkendt en førtidspension, uden at have en kronisk uhelbredelig lidelse samt ingen eller en ubetydelig resterhvervsevne, så det må formodes at ingen som kan behandles får tilkendt førtidspension, så hvem er det som man vil tilbyde et udviklingsforløb?

Efter den nuværende lov er det ikke kun muligt at hjælpe dem under 40 år, det er også muligt at tilkende dem en midlertidig førtidspension, men som det fungerer i dag gør man intet eller i bedste fald meget lidt for borgeren i den periode hvor de er tilkendt midlertidig førtidspension. Dette kan skyldes manglende ressourcer i landets kommuner og der er ikke meget der tyder på at det bliver anderledes med det udspil regeringen er kommet med.

De unge under 40 år som efter forslaget vil blive tilbudt et udviklingsforløb, vil være meget ressourcekrævende og så er spørgsmålet om der er den fornødne ekspertise til rådighed og om det vil fjerne ressourcer fra den øvrige sagsbehandling, således at de borgere der er over 40 år, vil opleve en betydelig længere sagsbehandling.

Jeg vil foreslå forligspartierne at de sikrer at der er de fornødne behandlingsmuligheder, samt at undersøge hvorfor der er kommet så mange flere unge under 40 år på førtidspension, for uden viden om hvorfor kan man ikke forebygge. Vi har prøvet at finde ud af hvor mange af førtidspensionerne som er tilkendt unge under 40 år med psykiske lidelser, som er soldater, men det oplyser beskæftigelsesministeriet at der ikke er nogen statestik over, det samme bliver oplyst fra Hærens konstabel og koporalsforening.

Hele regeringens udspil kan ses på landsforeningens hjemmeside www.foertidspensionist.dk eller på beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk