Foreningens formål:

Stk.l.    Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge – fleks og skånejobbere.

 

Stk.2.  At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr. nuværende og fremtidige førtidspensionsiter, langtidssyge – fleks og skånejobbere.

 

Stk.3.  At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved behandling af sager vedrørende førtidspension, langtidssyge – fleks og skånejobbere.

 

Stk.4.  At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene for nuværende førtidspensionister og for fremtidige ansøgere om førtidspension.

          

Stk.5.  At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.

 

Stk.6.  Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.