LOVE, ERFARING & INFO

ARKIV FORSIDE

 

Nogen af artiklerne:

  • er historiske og kan evt. læses som baggrund for, hvordan lovgivningen ser ud i dag
  • er helt aktuelle. Læs om baggrunden for diverse lovudkast og love

 

Læs også om diverse domme, der kan være aktuelle inden for pensionsområdet..

VÆRD AT VIDE SOM FØRTIDSPENSIONIST, 2017

En meget vigtig regel er, at hvis der sker ændringer i førtidspensionistens eller ægtefælles/samlevers økonomiske situation, skal dette meddeles til UdbetalingDanmark og Skat, man skal være opmærksom på, at man skal meddele det i alle afdelinger (pensionskontor, boligsikring, skat), da de forskellige afdelinger ikke giver besked videre til hinanden ...

 

Førtidspensionist, der havde udført ulønnet arbejde, var omfattet af erstatningsansvarslovens dagældende § 8.

Dom afsagt den 22. august 2003 ...

 

Loven, der giver førtidspensionisterne på den gamle ordning mulighed for at komme over på den nye ordning, er nu på vej igennem Folketinget. Loven blev fremsat den 12. december 2012, og den blev 1. behandlet den 17. januar 2013. Efter lovforslaget skal Udbetaling Danmark udsende brev ...

 

Hvis du modtager folkepension, førtidspension eller boligstøtte, vil du efter den 1. marts 2013 få dine penge fra Udbetaling Danmark og ikke fra kommunen ...

 

ARTIKEL OM FØRTIDSPENSION

Førtidspensionister får efter den 1. marts 2013 deres pension fra den nye myndighed, Udbetaling Danmark ...

 

ARTIKEL OM FOLKEPENSION

Folkepensionister får efter den 1. marts 2013 deres folkepension fra den nye myndighed, Udbetaling Danmark. Det samme gælder for ældrecheck og varmetillæg ...

 

ARTIKEL OM BOLIGSTØTTE

fra den 1. marts 2013 er det ikke længere kommunen, men den nye myndighed, Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte (boligydelse og boligsikring) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bekendt er førtidspensionsreformen trådt i kraft den 1. januar 2003 og dermed arbejdsevnekriteriet for tilkendelse af førtidspension. I anledning af førtidspensionsreformen udsendes hermed en orientering om lægers rolle i sager om førtidspension. Efter reformen skal kommunen benytte ...

 

 

FLERE ARTIKLER, HØRINGER M.V. FØLGER

Efterhånden, som vi får importeret flere af artiklerne fra Landsforeningens gamle hjemmeside, vil de blive udgivet her.

Ligesom helt nye artikler, høringer (og evt. høringssvar), vil blive publiceret på denne side.

 

 

 

EVALUERING AF EKSISTERENDE LOVMATERIALE, AUGUST 2006

Landsforeningen for Førtidspensionisters Evaluering / gennemgang af eksisterende lovmateriale samt Forslag til forbedring af lovene.

Evaluering: Forslag til hvordan man kan fremme sagsgangen i det sociale sagsbehandlingssystem ...

 

BESKÆFTIGELSESMINISTERENS SVAR PÅ LANDSFORBUNDETS EVALUERING

Svar: I henvendelsen gennemgår Landsforeningen af Førtidspensionister en lang række lovområder, hvor der inden for Beskæftigelsesministeriets områder er nogle konkrete forslag inden for ...

 

SOCIALMINISTERENS SVAR PÅ LANDSFORBUNDETS EVALUERING

Svar: Landsforeningen for Førtidspensionister foreslår, at der oprettes en arbejdsevnevurderingsinstitution for at

undgå: ”at det er lægekonsulenter og/eller arbejdsprøvningsinstitutioner samt kassetænkning, som kommer til at afgøre borgerens fremtid”...

NEWS & EVENTS

 

Convallis augues mauris facilisis neque amet.

Convallis augues mauris facilisis neque amet.

June 16, 2019

KONTAKTOPLYSNINGER

 

Landsforeningen for Førtidspensionister

 

v/Carl-Erik Nielsen

Hedebovej 24

3700 Rønne

FØLG OS

 

Nam consequat convallis amet sapien orci massa sed volutpat augue mauris facilisis.

Copyright @ All Rights Reserved